INCHIDE PAGINA PRINTEAZA PRODUS

Celadrin Gama Barney's (crema 40g)

Celadrin: cel mai eficient produs natural ce ajut? la înl?turarea durerilor articulare (reumatism, artrite, artroze, luxa?ii) ?i la îmbun?t??irea mobilit??ii articula?iilor.

Prezentare: 40 ml

Brand: Smart Living

Producator: Gama Barny's

Origine: Canada

Aviz:

49 RON (TVA inclus)

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Aplicare locala

DESCRIERE

Celadrin aduce un aport terapeutic activ prin îmbun?t??irea mobilit??ii articula?iilor (cot, încheietura mâinii, genunchi etc.), reducând astfel pân? la dispari?ie durerile articulare cauzate de boli (reumatism, artrite, artroze) sau lovituri ?i luxa?ii.

S-a dovedit clinic c? Celadrin îmbun?t??este aria de mobilitate ?i red? s?n?tatea încheieturilor f?r? niciun efect secundar. Toate acestea sunt posibile pentru c? Celadrin repar? ?i înt?re?te membranele celulare din întreg organismul ?i restaureaz? fluidele ce lubrifiaz? oasele ?i articula?iile, îmbun?t??ind astfel flexibilitatea ?i mobilitatea. Prin urmare se îmbun?t??este aportul fluidelor care fac u?oar? mi?carea încheieturilor ?i men?in flexibilitatea ?i mobilitatea articula?iilor, astfel încât s? v? pute?i mi?ca cu u?urin??.

Celadrin este disponibil în dou? variante: admininstrare extern? (sub form? de unguent) sau administrare intern? (sub form? de capsule).

Celadrin prezint? beneficii cumulative (continue ?i restaurative)

Celadrin a avut parte de multe studii ?i prezent?ri ?tiin?ifice care au demonstrat toate beneficiile ce decurg din folosirea sa (a fost prezentat de dou? ori ?i în importanta revist? de specialitate Journal of Rheumatology).

Într-un studiu clinic dublu-orb, s-a demonstrat c? Celadrin (produsul pentru administrare oral?, sub form? de capsule) a adus beneficii mult mai mari decât restul medicamentelor din aceea?i categorie, prezentând îmbun?t??iri cumulative pe întreaga durat? a studiului.

Într-un alt studiu clinic ce a vizat efectul aplic?rii unguentului extern Celadrin, desf??urat la Universitatea din Connecticut, s-a observat c? 100% dintre pacien?ii suferind de osteoartrit? ce foloseau Celadrin au prezentat îmbun?t??iri semnificative în doar 30 de minute ?i beneficii cumulative pe durata celor 30 de zile ale studiului. Pacien?ii au fost testa?i pentru mobilitate, niveluri de durere, timpul necesar pentru a urca sc?rile ?i rezisten?a muscular?. Importan?a produsului a fost demonstrat? în fiecare test.

Ce este Celadrin?

Celadrin este format dintr-un set inovativ de acizi grasi esterificati cu cetanol ?i al?i excipien?i sinergici activi. Substan?a activ? (marca proprie Celadrin) regasit? în unguentul analgezic ?i în capsule a fost astfel creat? încât s? poat? fi absorbit? rapid ?i s? ac?ioneze cu usurin?? pentru ameliorarea durerii în mod continuu ?i cumulativ.

Numeroase studii clinice, studii placebo-controlate ?i studii ?tiin?ifice au demonstrat c? Celadrin este un produs foarte sigur ?i eficient, a c?rui administrare nu provoac? efecte secundare, fiind natural 100%.

Celadrin a fost premiat ?i este recomandat ?i de Federa?ia Mondial? de Medicin? Sportiv? ?i Recuperatorie.

Beneficii Celadrin
• ajut? la repararea ?i restaurarea încheieturilor;
• este un lubrifiant celular unic ce îmbun?t??e?te flexibilitatea ?i mobilitatea încheieturilor;
• beneficiile încep s? apar? în 30 de zile sau chiar mai pu?in, pentru majoritatea utilizatorilor acestui produs;
• beneficiile cumulative sunt atinse printr-o folosire constant?, zilnic?, pe termen lung.

Pe lâng? beneficiile enumerate mai sus, Celadrin unguent extern prezint? ?i urm?toarele:
• ac?ioneaz? rapid (în maxim 30 de minute), fiind absorbit în profunzime în zona unde este aplicat;
• este testat clinic ca fiind extrem de eficient în aplicarea extern?;
• furnizeaz? o mic?orare rapid? a durerii încheieturilor, mu?chilor ?i ?esuturilor;
• nu sunt raportate niciun fel de efecte secundare.

Cum func?ioneaz? Celadrin?

Cauza uz?rii ?i instal?rii durerii încheieturilor sau în zona acestora poate fi atribuit? unei variet??i de condi?ii, dintre care cele mai importante sunt: lubrifierea insuficient? ?i lipsa fluidit??ii membranei celulare.

Celadrin ofer? posibilitatea unei lubrifieri continue, care mai apoi permite membranei celulare s? restaureze ?esutul înconjur?tor.

Celadrin opre?te asaltul continuu asupra membranei celulare ce cauzeaz? în?epenirea ?i sc?derea eficien?ei acesteia. Lubrifierea în plus oferit? de Celadrin începe s? restaureze celulele din jurul încheieturilor ?i ?esutul înconjur?tor, ceea ce, în final, duce la refacerea încheieturilor afectate.

Celadrin ?i membrana celular?

Corpul uman este alc?tuit dintr-o mul?ime de celule, separate în func?ie de proprietatea pe care o îndeplinesc. Membrana celular? este structura organizat? care separ? ?i protejeaz? componentele din celul? de celulele vecine ?i mediul exterior. Componentele majore ale membranei celulare sunt lipidele structurale. Aceste lipide regleaz? transferul de nutrien?i, minerale, electroli?i ?i alte componente spre interiorul celulei. Aceast? reglare este critic? pentru o func?ionare normal? ?i s?n?toas? a celulelor.

Factorii de stres afecteaz? lipidele membranei celulare, ceea ce creeaz? daune func?ionalit??ii ?i s?n?ta?ii membranei ?i celulelor, putând duce într-un final chiar ?i la distrugerea membranei celulare. Prin oferirea unui amestec ideal de lipide, Celadrin înt?re?te membrana celular? ?i integritatea acesteia pentru o func?ionalitate îmbun?t??it?.

Consumând sau aplicând Celadrin permitem membranei celulare s? protejeze celula ?i s? înl?ture efectul factorilor de stres. Celadrin asist?, de asemenea, la perfec?ionarea func?ionalit??ii membranei celulare ?i a transportului la nivel membranar. Rezultatul este o membran? celular? mult mai eficient?, fluid?, permeabil? ?i tân?r?. Pierderea integrit??ii membranei celulare din cauza unor factori de stres (interni sau externi) duce la cre?terea vitezei procesului de îmb?trânire.

Odat? ce apar beneficiile folosirii Celadrin-ului, flexibilitatea este restaurat?, confortul încheieturilor reapare iar mobilitatea cre?te. Celadrin reu?e?te toate acestea prin îmbun?t??irea structurii lipidelor din membrana celular?, convertind-o într-o super-membran?, ajutând la repararea ?i regenerarea rapid? a celulelor. Aceast? îmbun?t??ire unic? a membranei duce la o multitudine de procese restaurative ?i reparative, ceea ce duce, în final, la o cre?tere a confortului articula?iilor ?i la reducerea durerilor articulare.

Folosi?i Celadrin pentru înl?turarea durerilor articulare (reumatism, artrite, artroze, luxa?ii) ?i îmbun?t??irea mobilit??ii articula?iilor.